Oferty pracy

Vera Artis Sp. z o. o. zatrudni pracowników na stanowiskach

SPECJALISTA DS. KADR I PŁAC

VERA ARTIS Sp. z o.o. poszukuje Specjalisty ds. kadr i płac do biura w Lublinie

Opis stanowiska

 • czynny udział w procesie zatrudniana pracownika (pobieranie danych osobowych zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami, przygotowanie odpowiednich skierowań, przygotowanie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych oraz odpowiednich dokumentów integralnych z daną umową) oraz rozwiązania stosunku pracy oraz umów cywilnoprawnych (przygotowanie rozwiązania, świadectwa pracy, informacji do świadectwa pracy);
 • sporządzanie zakresów obowiązków;
 • prowadzenie i zakładanie akt osobowych pracowników;
 • prowadzenie dokumentacji związanej z umowami cywilnoprawnymi;
 • monitorowanie terminów umów czasowych, badań lekarskich i szkoleń bhp;
 • przyjmowanie, obsługa i kontakt telefoniczny z pracownikami i kandydatami do pracy;
 • ewidencja i rozliczanie czasu pracy (urlopy, zwolnienia lekarskie oraz inne absencje);
 • zgłaszanie oraz wyrejestrowywanie pracowników i zleceniobiorców do ZUS;
 • prowadzenie i aktualizacja danych w programie kadrowo – płacowym;
 • sporządzanie list płac;
 • wystawianie rachunków do umów cywilnoprawnych;
 • ustalanie wysokości poszczególnych składników wynagrodzenia zgodnie z wewnętrznymi rozporządzeniami;
 • zatrudnianie obcokrajowców głównie obywateli Ukrainy (cały proces, w tym kontakt z odpowiednimi instytucjami);
 • sporządzanie deklaracji podatkowych, PFRON oraz dokumentów zgłoszeniowych do ZUS;
 • wypełnianie sprawozdań GUS;
 • wystawianie Pit 11;
 • kontakt z Instytucjami typy ZUS, US, Urząd Pracy;
 • przygotowywanie i umieszczanie ogłoszeń;
 • stały kontakt z Zarządem Spółki, księgowością, kierownikami i pracownikami;
 • prowadzenie rejestrów wymaganych do Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych;
 • w razie potrzeb przygotowanie raportów na potrzeby księgowości i zarządu;

 Wymagania

 • 3 letnie poświadczenia w pracy w dziale kadr i płac;
 • wykształcenie wyższe (w tym licencjat);
 • bardzo dobra znajomość programu GRATYFIKANT i PŁATNIK;
 • znajomość programów Microsoft Office;
 • znajomość przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych – umiejętność interpretacji przepisów;
 • umiejętność przygotowywania pism;
 • umiejętność rozliczania czasu pracy;
 • umiejętność planowania i organizacji pracy;
 • inicjatywa i zaangażowanie;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • elastyczność i szybkość reagowania na potrzeby pracowników;
 • kreatywność, otwartość i komunikatywność;

 Mile widziane

 • kierunkowe kursy i szkolenia;
 • znajomość języka ukraińskiego lub rosyjskiego;
 • posiadanie podpisu elektronicznego, profilu na epue;

 Oferujemy

 • stabilną pracę na pełen etat lub pół etatu (umowa o pracę na okres próbny);
 • możliwość dalszego rozwoju zawodowego;
 • atrakcyjne negocjowane wynagrodzenie;

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV na adres mailowy: biuro@veraartis.pl

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zawarcie w CV jednej z następujących zgód:

Na potrzeby aktualnej rekrutacji:

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji przez VERA ARTIS Sp. z o.o., 20-128 Lublin, ul. Dra Gustawa Dolińskiego 4 lok.5.

lub na potrzeby aktualnej i przyszłych rekrutacji:

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji przez VERA ARTIS Sp. z o.o., 20-128 Lublin, ul. Dra Gustawa Dolińskiego 4 lok.5.

KIEROWNIK ROBÓT

VERA ARTIS Sp. z o.o. poszukuje kierownika robót na budowy w województwach: podkarpackim, mazowieckim, lubelskim i małopolskim.

Opis stanowiska

 • kierowanie pracami na obiektach zabytkowych;
 • nadzór nad jakością i terminowością robót;
 • kierowanie budową w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę oraz przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • prowadzenie dokumentacji (w tym dziennika budowy), a po zakończeniu prac przygotowanie dokumentacji powykonawczej;
 • sporządzanie kosztorysów i harmonogramów prac;
 • sporządzanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na realizowanej budowie;
 • współpraca z koordynatorem budowy;
 • udział w zebraniach, szkoleniach, audytach wynikających z potrzeb pracodawcy;
 • wyjazdy służbowe na terenie Polski – aktualnie poszukujemy kierowników do kierowania pracami na budowach w: woj. podkarpackie (Sanok i okolice), woj. mazowieckie (Brwinów), woj. lubelskie (Lublin i okolice), woj. małopolskie (Kraków i okolice);
 • inne prace zlecone przez pracodawcę zgodne z oferowanym stanowiskiem.

Wymagania

 • wykształcenie wyższe, kierunkowe;
 • uprawnienia w branży konstrukcyjno-budowlanej;
 • znajomość zasad kosztorysowania i programu Norma i innych;
 • znajomość programów Microsoft Office;
 • umiejętność planowania i organizacji pracy;
 • inicjatywa i zaangażowanie;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • kreatywność, otwartość i komunikatywność;
 • umiejętność pracy zespołowej;
 • odporność na stres;
 • prawo jazdy kat.B.

Mile widziane

 • kierunkowe kursy i szkolenia;
 • uprawnienia budowlane w innych branżach;
 • doświadczenie w kierowaniu pracami na obiektach zabytkowych;
 • osoby młode, energiczne.

Oferujemy

 • stabilną pracę (umowa o pracę na okres próbny);
 • możliwość dalszego rozwoju zawodowego;
 • zakwaterowanie i wyżywienie podczas wyjazdów służbowych;
 • warunki i forma zatrudnienia do negocjacji;
 • wynagrodzenie w przypadku zatrudnienia na pełen etat (umowa o pracę) 5 tys. netto w okresie próbnym;

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV na adres mailowy: biuro@veraartis.pl

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Przesłanie CV oznacza, iż zapoznali się Państwo z klauzulą informacyjną dla kandydatów w postępowaniu rekrutacyjnym i ją akceptują.

Prosimy o zawarcie w CV jednej z następujących zgód:

Na potrzeby aktualnej rekrutacji:

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji przez VERA ARTIS Sp. z o.o., 20-781 Lublin, ul. Tarninowa 31.

lub na potrzeby aktualnej i przyszłych rekrutacji:

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji przez VERA ARTIS Sp. z o.o., 20-781 Lublin, ul. Tarninowa 31.

Klauzula informacyjna dla kandydatów w postępowaniu rekrutacyjnym

Zgodnie z art. 12 i 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) w związku z prowadzeniem procesu rekrutacji do pracy w VERA ARTIS Sp. z o.o. informujemy że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest VERA ARTIS Sp. z o.o., ul. Dra Gustawa Dolińskiego 4 lok. 5, 20-128 Lublin, NIP 521-32-06-188, REGON 060067405.
 2. Państwa dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celu związanym z postępowaniem rekrutacyjnym – wyboru osób do zatrudnienia na wolnych stanowiskach lub zawarcia umowy, na podstawie Państwa dobrowolnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A RODO.
 3. Administrator Danych nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych kandydatów do pracy w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, tj. w celu przyszłej rekrutacji chyba, że kandydat na stanowisko pracy wyrazi na to zgodę, wtedy dane te będą przetwarzane do celów dalszej rekrutacji nie dłużej niż przez 1 rok. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.
 4. Dane kandydatów do pracy przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, tj. do momentu zakończenia rekrutacji, a następnie po zakończeniu rekrutacji odnośnie osób zakwalifikowanych na listę rezerwową, które wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych do celów przyszłej rekrutacji, a następnie niezwłocznie usunięte.
 5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, a także – z zastrzeżeniem przepisów prawa – usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Dane kandydatów nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 7. Podanie przez kandydatów danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe do realizacji celów, do jakich zostały zebrane, a nie podanie danych spowoduje brak możliwości rozpatrzenia oferty kandydata złożonej w procesie rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.
 8. Dane osobowe kandydatów do pracy nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Jednocześnie informujemy, że dokumenty aplikacyjne złożone  poza ogłoszonymi procesami rekrutacji będą niezwłocznie niszczone, a dane osobowe w nich zawarte nie będą przetwarzane.

Administrator zastrzega jednak, że przesłanie do VERA ARTIS Sp. z o.o. w Lublinie CV poza ogłoszonymi procesami rekrutacji może w niektórych przypadkach zostać potraktowane jako Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych – świadome i jednoznaczne okazanie woli w formie wyraźnego działania potwierdzającego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną podmiot danych może wycofać w każdym momencie.