Oferowane usługi

Oto zestaw usług remontowych i konserwatorskich Vera Artis

*

konserwacja architektury drewnianej

konserwacja elewacji ceglanych i kamiennych

konserwacja tynków historycznych

konserwacja i rekonstrukcja detali sztukatorskich

konserwacja polichromii ściennych

konserwacja ikon i malarstwa sztalugowego

 

*

*

wzmacnianie, osuszanie i wykonywanie izolacji fundamentów

roboty ciesielskie i stolarskie

krycie dachów blachą, dachówką ceramiczną i gontem drewnianym

naprawa pęknięć ścian i murów

murowanie i tynkowanie

stolarka drewniana i metalowa okienna oraz drzwiowa

elewacje drewniane, ceglane, kamienne i tynkowe (renowacja dawnych i wykonywanie nowych)

instalacje elektryczne, teletechniczne, przeciwpożarowe i odgromowe

instalacje sanitarne

okładziny drewniane, ceramiczne i kamienne ścian oraz posadzek

specjalistyczne prace kowalskie i metaloplastyka

zagospodarowanie terenu

utwardzanie terenu kamieniem, kostką granitową i betonową

ogrodzenia kamienne, ceglane, betonowe, metalowe i drewniane

 

*

*

pełnienie funkcji inwestora zastępczego

zarządzanie procesami inwestycyjnymi na obiektach zabytkowych

opracowanie analiz możliwości realizacji inwestycji (due diligence) na obiektach zabytkowych

pozyskiwanie środków na renowacje i konserwacje w zakresie procesów inwestycyjnych na obiektach zabytkowych

 

*

*

ekspertyzy budowlane i konserwatorskie

projekty budowlane wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę

programy prac konserwatorskich wraz z uzgodnieniami w urzędach konserwatorskich

dokumentacja wykonawcza

przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie

 

*

*

adaptacja obiektów pod kątem nowych funkcji użytkowych

wyposażanie budynków w nowoczesne instalacje i urządzenia teletechniczne, przeciwpożarowe, oświetleniowe, sanitarne i transportowe

wystroje wnętrz podnoszące walory estetyczne i użytkowe obiektów zabytkowych i ich otoczenia

 

*