Zrealizowane projekty

Oto zestawienie wszystkich projektów, zrealizowanych przez Vera Artis jako główny wykonawca

Sosnowica - zabytkowa cerkiew Świętych Apostołów Piotra i Pawła

Cerkiew prawosławna w Sosnowicy

Cerkiew prawosławna w Sosnowicy

Wymiana konstrukcji i pokrycia dachu łącznika, remont elewacji dzwonnicy:
 • wymiana elementów konstrukcyjnych dachu wraz ze skorodowanym pokryciem- kopuła główna, łącznik, 4 kopuły boczne
 • wymiana instalacji odgromowej
 • renowacja krzyża
 • renowacja gzymsów i tynków zewnętrznych 5 kopuł wraz z malowaniem.
Termin realizacji projektu: 15.04.2010- 20.10.2010 roku.

Horostyta - cerkiew prawosławna Podwyższenia Krzyża Pańskiego

Cerkiew prawosławna w Horostycie

Cerkiew prawosławna w Horostycie

Remont dachu zabytkowej cerkwi :
 • wykonanie pokrycia dachowego
 • wykonanie izolacji stropu
 • wzmocnienie konstrukcji drewnianej dachu
 • wykonanie pokrycia kopułki.
Termin realizacji projektu: 26.04.2010- 30.11.2010 roku.

Sycyna - zabytkowy cmentarz prawosławny

Cmentarz prawosławny w Sycynie

Cmentarz prawosławny w Sycynie

Renowacja ogrodzenia zabytkowego cmentarza prawosławnego:
 • rekonstrukcja ogrodzenia cmentarza wraz z drewnianą bramą oraz fundamentowaniem nieistniejącej cerkiewki.
Termin realizacji projektu: 27.04.2010- 30.09.2010 roku.

Tomaszów Lubelski - cerkiew prawosławna św. Mikołaja Cudotwórcy

Cerkiew prawosławna w Tomaszowie Lubelskim

Cerkiew prawosławna w Tomaszowie Lubelskim

II etap remontu dachu nawy głównej zabytkowej cerkwi prawosławnej:
 • wymiana elementów konstrukcyjnych dachu nawy głównej
 • impregnacja/odgrzybianie elementów drewnianych
 • wymiana pokrycia dachu nawy głównej na blachę miedzianą
 • wykonanie i zawieszenie rynien
 • wykonanie obróbek blacharskich.
Termin realizacji projektu: 13.05.2010- 30.10.2010 roku.

Bielsk Podlaski - cerkiew cmentarna Świętej Trójcy

Cerkiew cmentarna w Bielsku Podlaskim

Cerkiew cmentarna w Bielsku Podlaskim

Remont cerkwi cmentarnej – renowacja fundamentów.
Termin realizacji projektu: 01.07.2010- 31.10.2010.

Saki - zabytkowa cerkiew św. Dymitra Sołuńskiego

Cerkiew prawosławna w Sakach

Cerkiew prawosławna w Sakach

Remont zabytkowej cerkwi prawosławnej – modernizacja instalacji elektrycznej.
Termin realizacji projektu: 09.08.2010- 31.10.2010 roku.

Podbiele - zabytkowa cerkiew parafialna św. Proroka Eliasza

Cerkiew prawosławna w Podbielu

Cerkiew prawosławna w Podbielu

Remont zabytkowej cerkwi parafialnej:
 • wymiana elementów konstrukcyjnych i pokrycia dachowego
 • naprawa fundamentów i części cokołowej
 • wymiana elementów konstrukcyjnych ścian i szalówki zewnętrznej.
Termin realizacji projektu: 10.03.2011 – 30.12.2011 roku.

Rajsk - zabytkowa cerkiew Świętych Apostołów Piotra i Pawła

Cerkiew prawosławna w Rajsku

Cerkiew prawosławna w Rajsku

Remont zabytkowej cerkwi prawosławnej:
 • wymiana elementów konstrukcyjnych i pokrycia dachowego
 • wymiana elementów konstrukcyjnych ścian i szalówki zewnętrznej
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.
Termin realizacji projektu: 10.03.2011 – 30.12.2011 roku.

Telatycze - zabytkowa cerkiew Świętych Kosmy i Damiana

Cerkiew prawosławna w Telatyczach

Cerkiew prawosławna w Telatyczach

Remont zabytkowej cerkwi parafialnej:
 • wymiana elementów konstrukcyjnych i pokrycia dachowego cerkwi z wyłączeniem kopuły głównej
 • wymiana elementów konstrukcyjnych i pokrycia dachowego dzwonnicy
 • wymiana elementów konstrukcyjnych ścian i szalówki zewnętrznej
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowe.
Termin realizacji projektu: 17.03.2011 – 30.11.2011 roku.

Saki - zabytkowy cmentarz prawosławny

Cmentarz prawosławny w Sakach

Cmentarz prawosławny w Sakach

Remont ogrodzenia wokół zabytkowego cmentarza przy cerkwi św. Dymitra Sołuńskiego w Sakach:
 • wykonanie fundamentów i słupów przybramowych kamiennych
 • wykonanie i montaż metalowych elementów ogrodzenia: słupy, bramy, bramki, przęsła.
Termin realizacji projektu: 17.03.2011 – 31.10.2011 roku.

Saki - zabytkowa cerkiew św. Dymitra Sołuńskiego

Cerkiew prawosławna w Sakach

Cerkiew prawosławna w Sakach

Restauracja zabytkowej cerkwi parafialnej:
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
 • wymiana podłóg
 • wymiana szalówki ścian wewnętrznych.
Termin realizacji projektu: 11.04.2011 – 30.11.2011 roku.

Hola - zabytkowa cerkiew św. Antoniego Pieczerskiego

Cerkiew prawosławna w Holi

Cerkiew prawosławna w Holi

Remont zabytkowej cerkwi prawosławnej – renowacja podłóg drewnianych.
Termin realizacji projektu: 30.06.2011 – 15.12.2011 roku.

Tomaszów Lubelski - cerkiew prawosławna św. Mikołaja Cudotwórcy

Cerkiew prawosławna w Tomaszowie Lubelskim

Cerkiew prawosławna w Tomaszowie Lubelskim

Remont zabytkowej cerkwi prawosławnej – wykonanie okratowania bocznych drzwi wejściowych.
Termin realizacji projektu: 08.11.2011 – 22.12.2011 roku.

Czeremcha Wieś - zabytkowa cerkiew Świętych Kosmy i Damiana

Cerkiew prawosławna w Czeremsze Wsi

Cerkiew prawosławna w Czeremsze Wsi

Remont zabytkowej cerkwi prawosławnej:
 • wymiana elementów konstrukcyjnych i pokrycia dachowego
 • wymiana elementów konstrukcyjnych ścian i szalówki zewnętrznej
 • wyrównanie naroży i wymiana podwalin
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.
Termin realizacji projektu: 16.03.2011 – 31.01.2012 roku.

Hola - zabytkowa cerkiew św. Antoniego Pieczerskiego

Cerkiew prawosławna w Holi

Cerkiew prawosławna w Holi

Remont zabytkowej cerkwi prawosławnej wraz z dzwonnicą:
 • Remont dzwonnicy: wymiana elementów konstrukcyjnych ścian (podwaliny i murłaty) i pokrycia dachu dzwonnicy
 • Remont cerkwi: wymiana elementów konstrukcyjnych ścian (podwaliny i murłaty), wymiana szalówki.
Termin realizacji projektu: 18.03.2011 – 30.03.2012 roku.

Grabarka - zabytkowa cerkiew Wszystkich Strapionych Radości

Cerkiew prawosławna na Świętej Górze Grabarce

Cerkiew prawosławna na Świętej Górze Grabarce

I etap remontu zabytkowej cerkwi drewnianej na Świętej Górze Grabarce:
 • wymiana elementów konstrukcyjnych i pokrycia dachowego
 • wymiana elementów konstrukcji żelbetowych fundamentów
 • wymiana elementów konstrukcyjnych ścian i szalówki zewnętrznej.
Termin realizacji projektu: 17.03.2011 – 30.04.2012 roku.

Białowieża - zabytkowa cerkiew św. Mikołaja

Cerkiew prawosławna w Białowieży

Cerkiew prawosławna w Białowieży

Remont ogrodzenia oraz utwardzenie terenu pod miejsca postojowe przy zabytkowej cerkwi:
 • utwardzenie nawierzchni pod miejsca postojowe
 • naprawa i uzupełnienie uszkodzonej cegły i spoin w murze ogrodzenia
 • wykonanie betonowych czapek słupów i cokołów
 • renowacja bramy i furtki.
Termin realizacji projektu: 16.03.2011 – 30.06.2013 roku.

Milejczyce - zabytkowa cerkiew św. Barbary

Cerkiew prawosławna w Milejczycach

Cerkiew prawosławna w Milejczycach

Remont zabytkowej cerkwi prawosławnej:
 • wymiana szalówki zewnętrznej
 • wymiana elementów konstrukcyjnych dachu
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
 • remont podmurówki
 • wykonanie opaski wokół cerkwi
 • wymiana pokrycia dachowego
 • wykonanie pochylni – podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
Termin realizacji projektu: 14.11.2011 – 30.09.2013 roku.

Żurobice - zabytkowa cerkiew św. Michała

Cerkiew prawosławna w Żurobicach

Cerkiew prawosławna w Żurobicach

Remont zabytkowej cerkwi prawosławnej:
 • remont podmurówki
 • wymiana podwalin
 • wymiana szalówki zewnętrznej
 • wykonanie opaski wokół cerkwi
 • wymiana elementów konstrukcyjnych oraz pokrycia dachowego
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
 • wykonanie utwardzenia terenu.
Termin realizacji projektu: 24.11.2011 – 31.08.2012 roku.

Bielsk Podlaski - cerkiew Świętej Trójcy (XVII w.)

Cerkiew cmentarna w Bielsku Podlaskim

Cerkiew cmentarna w Bielsku Podlaskim

II etap remontu zabytkowej cerkwi:
 • renowacja ścian
 • remont dachu
 • wymiana podwalin.
Termin realizacji projektu: 20.04.2012 – 30.11.2012 roku.

Saki - zabytkowa cerkiew św. Dymitra Sołuńskiego

Cerkiew prawosławna w Sakach

Cerkiew prawosławna w Sakach

Kontynuacja remontu cerkwi, rozpoczętego we wcześniejszych projektach:
 • wymiana szalówki ścian zewnętrznych dachu przedsionka głównego i dwóch bocznych wraz z montażem instalacji odgromowej
 • remont ścian zewnętrznych i dachu zakrystii
 • montaż instalacji odgromowej.
Termin realizacji projektu: 20.04.2012 -23.11.2012 roku.

Chróścin - zabytkowa cerkiew św. Jerzego Zwycięzcy

Cerkiew prawosławna w Chróścinie

Cerkiew prawosławna w Chróścinie

Remont zabytkowej cerkwi prawosławnej:
 • remont dachu: wymiana konstrukcji więźby dachowej, wymiana pokrycia dachowego, wymiana orynnowania
 • wykonanie schodów zewnętrznych
 • remont cokołu
 • wykonanie opaski wokół cerkwi
 • remont elewacji zewnętrznej
 • remont stolarki okiennej i drzwiowej
 • wykonanie instalacji odgromowej
 • wyrównanie terenu wokół cerkwi.
Termin realizacji projektu: 12.04.2012 – 31.12.2013 roku.

Sosnowica - zabytkowa cerkiew Świętych Apostołów Piotra i Pawła

Cerkiew prawosławna w Sosnowicy

Cerkiew prawosławna w Sosnowicy

Remont zabytkowej cerkwi prawosławnej:
 • wykonanie robót rozbiórkowych
 • wymiana konstrukcji dachu naw bocznych i prezbiterium
 • remont elewacji łącznika
 • remont konstrukcji schodów zewnętrznych łącznika
 • remont sygnaturki prezbiterium.
Termin realizacji projektu: 21.04.2012 – 10.11.2012 roku.

Hola - zabytkowa cerkiew św. Antoniego Pieczerskiego

Cerkiew prawosławna w Holi

Cerkiew prawosławna w Holi

III etap remontu zabytkowej cerkwi prawosławnej (XVIII w.):
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
 • renowacja stolarki drzwiowej zewnętrznej
 • wymiana instalacji odgromowej
 • wymiana instalacji przeciwpożarowej
 • wymiana instalacji alarmowej
 • wymiana instalacji oświetlenia i gniazd wtykowych
 • prace konserwatorskie przy ścianie ołtarzowej
 • renowacja dekoracji malarskiej nawy i przedsionka
 • aranżacja konserwatorska w nawie i przedsionku
 • wykonanie malatury na deskach sufitu.
Termin realizacji projektu: 18.07.2012 -10.11.2012 roku.

Hola - zabytkowa cerkiew św. Antoniego Pieczerskiego

Cerkiew prawosławna w Holi

Cerkiew prawosławna w Holi

IV etap remontu zabytkowej cerkwi prawosławnej (XVIII w.) wraz z dzwonnicą:
 • remont cerkwi – okładziny cokołów oraz schodów z kamienia
 • remont dzwonnicy – wymiana szalówki z malowaniem.
Termin realizacji projektu: 02.07.2012 -10.11.2012 roku.

Zdynia - otoczenie cerkwi Opieki Matki Bożej

Cerkiew prawosławna w Zdyni

Cerkiew prawosławna w Zdyni

Remont dzwonnicy, dwóch bram oraz ogrodzenia przy cerkwi prawosławnej:
 • remont dzwonnicy
 • remont schodów zewnętrznych
 • wymiana szalówki wraz z malowaniem
 • remont konstrukcji dachu wraz z pokryciem dachu
 • remont ogrodzenia z kamienia
 • remont drewnianych bram.
Termin realizacji projektu: 28.10.2011 – 30.09.2012 roku.

Hańczowa - zabytkowa cerkiew Opieki Matki Bożej

Cerkiew prawosławna w Hańczowej

Cerkiew prawosławna w Hańczowej

Remont zabytkowej cerkwi wraz z ogrodzeniem i zagospodarowaniem terenu:
 • roboty remontowe ścian zewnętrznych
 • remont schodów
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
 • wymiana orynnowania
 • wyrównanie terenu wokół cerkwi
 • wykonanie odwodnienia
 • remont bramy wejściowej.
Termin realizacji projektu: 28.10.2011 – 30.09.2012 roku.

Rajsk - zabytkowa cerkiew Świętych Apostołów Piotra i Pawła

Cerkiew prawosławna w Rajsku

Cerkiew prawosławna w Rajsku

Wykonanie okładziny cokołu z kamienia polnego przy zabytkowej cerkwi w Rajsku.
Termin realizacji projektu: 01.06.2012 – 30.09.2012 roku.

Tomaszów Lubelski - zabytkowa cerkiew św. Mikołaja Cudotwórcy

Cerkiew prawosławna w Tomaszowie Lubelskim

Cerkiew prawosławna w Tomaszowie Lubelskim

Wykonanie i wymiana drzwi bocznych lewych zabytkowej cerkwi św. Mikołaja Cudotwórcy.
Termin realizacji projektu: 30.08.2012 – 15.12.2012 roku.

Bielsk Podlaski - cerkiew cmentarna Świętej Trójcy

Cerkiew cmentarna w Bielsku Podlaskim

Cerkiew cmentarna w Bielsku Podlaskim

III etap remontu zabytkowej cerkwi cmentarnej:
 • renowacja ścian wewnętrznych
 • renowacja kopuł
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
 • remont podłóg i sufitów.
Termin realizacji projektu: 03.06.2013 – 30.10.2013 roku.

Saki - zabytkowa cerkiew św. Dymitra Sołuńskiego

Cerkiew cmentarna w Sakach

Cerkiew cmentarna w Sakach

Renowacja zabytkowej cerkwi – zakończenie prac:
 • remont schodów głównych wraz z zadaszeniem
 • renowacja cokołu wraz z opaską.
Termin realizacji projektu: 03.06.2013 – 30.10.2013 roku.

Sosnowica - zabytkowa cerkiew Świętych Apostołów Piotra i Pawła

Cerkiew prawosławna w Sosnowicy

Cerkiew prawosławna w Sosnowicy

Remont zabytkowej cerkwi prawosławnej:
 • pokrycie dachu
 • elewacja nawy bocznej południowej
 • elewacja południowa nawy głównej.
Termin zakończenia projektu: 01.12.2013 roku.

Jabłeczna - zabytkowa cerkiew Świętego Ducha

Cerkiew prawosławna w Jabłecznej

Cerkiew prawosławna w Jabłecznej

Remont zabytkowej cerkwi Świętego Ducha w kompleksie Klasztoru św. Onufrego w Jabłecznej:
 • remont cokołu
 • remont ścian zewnętrznych
 • remont ozdobnych obróbek
 • remont dachu
 • remont orynnowania i obróbek blacharskich
 • remont schodów
 • remont stolarki
 • wykonanie opaski
 • remont ogrodzenia.
Termin realizacji projektu: 20.03.2013 – 31.10.2014 roku.

Rajsk - zabytkowa cerkiew Świętych Apostołów Piotra i Pawła

Cerkiew prawosławna w Rajsku

Cerkiew prawosławna w Rajsku

Remont schodów głównych przy zabytkowej cerkwi w Rajsku:
 • wykonanie okładziny schodów głównych: czyszczenie powierzchni, spoinowanie, impregnacja.
Termin realizacji projektu: 02.07.2013 – 31.10.2013 roku.

Chełm - zabytkowa cerkiew św. Jana Teologa

Cerkiew prawosławna w Chełmie

Cerkiew prawosławna w Chełmie

Rewitalizacja zabytkowej cerkwi wraz z otoczeniem:
 • remont cerkwi: izolacja i naprawa ścian fundamentowych, wymiana elementów konstrukcyjnych i pokrycia dachowego, remont elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
 • rewitalizacja plebanii: remont elewacji, wykonanie izolacji i podbicia fundamentów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowe
 • remont ogrodzenia: roboty rozbiórkowe, ziemne, fundamentowe, okładzinowe oraz ślusarskie
 • rewitalizacja zieleni wokół cerkwi wraz z wykonaniem alejek.
Termin realizacji projektu: 12.08.2008 – 31.10.2013 roku.

Czarna Wielka - zabytkowa cerkiew Matki Bożej Kazańskiej

Cerkiew prawosławna w Czarnej Wielkiej

Cerkiew prawosławna w Czarnej Wielkiej

Remont zabytkowej cerkwi wraz z otoczeniem:
 • cerkiew: cokół, opaska, schody, ściany zewnętrzne, dach – roboty rozbiórkowe, więźba dachowa, pokrycie oraz obróbki blacharskie, orynnowanie, instalacja odgromowa, stolarka okienna i drzwiowa
 • dzwonnica: opaska, ściany zewnętrzne, dach – roboty rozbiórkowe, więźba dachowa, pokrycie oraz obróbki blacharskie, orynnowanie, stolarka okienna i drzwiowa
 • zagospodarowanie terenu – utwardzenia podłoża.
Termin realizacji projektu: 27.02.2014 – 30.11.2014 roku.

Klejniki - zabytkowa cerkiew Przemienienia Pańskiego

Cerkiew prawosławna w Klejnikach

Cerkiew prawosławna w Klejnikach

Remont zabytkowej cerkwi wraz z utwardzeniem terenu pod ciągi piesze:
 • remont dachu: wymiana konstrukcji więźby dachowej, wymiana pokrycia dachowego, wymiana orynnowania
 • remont schodów zewnętrznych
 • remont cokołu
 • remont ścian zewnętrznych
 • wykonanie instalacji odgromowej
 • wykonanie zagospodarowania terenu wokół cerkwi
 • wykonanie opaski wokół cerkwi.
Termin realizacji projektu: 26.02.2014 – 30.11.2014 roku.

Bielsk Podlaski - zabytkowej cerkwi cmentarnej Świętej Trójcy

Cerkiew cmentarna w Bielsku Podlaskim

Cerkiew cmentarna w Bielsku Podlaskim

IV etap remontu zabytkowej cerkwi z XVII wieku:
 • remont szalówki zewnętrznej
 • cokołu
 • schodów wejściowych
 • daszku nad wejściem
 • wymiana instalacji.
Termin realizacji projektu: 23.05.2014 – 15.10.2014 roku.

Stary Kornin - zabytkowa cerkiew św. Archanioła Michała

Cerkiew prawosławna w Starym Korninie

Cerkiew prawosławna w Starym Korninie

Remont dachu i kopuł zabytkowej cerkwi:
 • remont ścian zewnętrznych
 • wykonanie ozdobnych obróbek i parapetów
 • wymiana stolarki okiennej
 • remont dachu i kopuł: naprawa konstrukcji dachu, krycie dachu i kopuł, orynnowanie.
Termin realizacji projektu: 26.02.2014 – 30.11.2014 roku.

Juszkowy Gród - zabytkowa cerkiew Narodzenia NMP

Cerkiew prawosławna w Juszkowym Grodzie

Cerkiew prawosławna w Juszkowym Grodzie

Remont dachu zabytkowej cerkwi:
 • remont konstrukcji dachu
 • wymiana pokrycia dachu i obróbek blacharskich
 • remont wieżyczki nad nawą główną
 • remont kopuły z krzyżem
 • wykonanie instalacji odgromowej.
Termin realizacji projektu: 28.02.2014 – 31.12.2014 roku.

Rogawka - zabytkowa cerkiew Cudownego Zbawiciela

Cerkiew prawosławna w Rogawce

Cerkiew prawosławna w Rogawce

Remont zabytkowej cerkwi wraz z otoczeniem:
 • cerkiew: remont cokołu, ścian zewnętrznych, dachu i kopuł, wymiana pokrycia dachu i obróbek blacharskich, remont schodów zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie opaski
 • dzwonnica: wymiana szalówki zewnętrznej, wymiana pokrycia dachu i obróbek blacharskich, remont konstrukcji dzwonnicy
 • zagospodarowanie terenu: utwardzenie placu – chodnik, wykonanie ogrodzenia.
Termin realizacji projektu: 27.02.2014 – 31.12.2014 roku.

Ryboły - zabytkowa cerkiew cmentarna św. Jerzego

Cerkiew prawosławna w Rybołach

Cerkiew prawosławna w Rybołach

Remont zabytkowej cerkwi cmentarnej:
 • remont podmurówki
 • wykonanie opaski wokół cerkwi
 • remont podwalin
 • renowacja szalówki zewnętrznej
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
 • wymiana pokrycia dachu i obróbek blacharskich
 • wykonanie, renowacja krzyży i sygnaturek
 • remont schodów zewnętrznych.
Termin realizacji projektu: 28.02.2014 – 31.12.2014 roku.

Hrubieszów - rewitalizacja przestrzeni publicznej Śródmieścia miasta

Cerkiew prawosławna Hrubieszowie

Cerkiew prawosławna Hrubieszowie

Rewitalizacja centrum Hrubieszowa poprzez podporządkowanie przestrzeni publicznej Środmieścia oraz renowacja zdegradowanej substancji mieszkaniowej z otoczeniem:
 • remont dachu nad nawą lewą i prawą zabytkowej cerkwi
 • remont elewacji cerkwi (bez dzwonnicy)
 • remont zabytkowego ogrodzenia.
Termin realizacji projektu: 15.11.2012 – 31.12.2014 roku.

Sosnowica - zabytkowa cerkiew Świętych Apostołów Piotra i Pawła

Cerkiew prawosławna w Sosnowicy

Cerkiew prawosławna w Sosnowicy

V etap remontu – ratowanie obiektu przed degradacją – renowacja prezbiterium i nawy bocznej północnej:
 • pokrycie dachu nawy bocznej północnej
 • krycie dachu prezbiterium
 • elewacja nawy bocznej południowej oraz ściany południowej nawy głównej
 • elewacja nawy bocznej północnej, ściany północnej nawy głównej oraz prezbiterium
 • stolarka okienna nawy bocznej północnej i prezbiterium.
Termin realizacji projektu: 09.05.2014 – 07.11.2014 roku.

Sosnowica - zabytkowa cerkiew Świętych Apostołów Piotra i Pawła

Cerkiew prawosławna w Sosnowicy

Cerkiew prawosławna w Sosnowicy

Renowacja tynków wewnętrznych zabytkowej cerkwi z XIX wieku.
Termin realizacji projektu: 29.06.2015 – 30.11.2015 roku.

Kunkowa - zabytkowa cerkiew św. Apostoła Łukasza

Cerkiew prawosławna w Kunkowej

Cerkiew prawosławna w Kunkowej

Remont dachu zabytkowej cerkwi:
 • remont konstrukcji dachowej
 • wykonanie pokrycia dachowego
 • remont instalacji odgromowej.
Termin realizacji projektu: 28.03.2014 – 31.05.2015 roku.

Lublin - zabytkowy cmentarz prawosławny przy ul. Lipowej

Cmentarz prawosławny w Lublinie

Cmentarz prawosławny w Lublinie

Rewitalizacja zabytkowego cmentarza prawosławnego – prace remontowo-konserwatorskie w kaplicy cmentarnej:
 • izolacja pionowa i pozioma ścian fundamentowych
 • zasypanie wykopu – wykonanie warstw drenażowych
 • renowacja i konserwacja elewacji
 • renowacja tynków na cokole
 • wymiana obróbek blacharskich
 • korekta umiejscowienia rur spustowych
 • renowacja istniejącej ślusarki
 • wymiana ślusarki okiennej i okiennic zewnętrznych.
Termin realizacji projektu: 15.06.2012 – 30.09.2014 roku.

Lublin - zabytkowy cmentarz prawosławny przy ul. Lipowej

Cmentarz prawosławny w Lublinie

Cmentarz prawosławny w Lublinie

Rewitalizacja ogrodzenia zabytkowego cmentarza prawosławnego:
 • rewitalizacja ogrodzenia murowanego z bramą główną (odcinek A-B)
 • rewitalizacja ogrodzenia murowanego (odcinek C-D), (odcinek D-E), (odcinek E-E), (odcinek P-R)
  rewitalizacja muru ogrodzeniowo-oporowego (odcinek E-F)
 • rewitalizacja ogrodzenia z przęseł stalowych (odcinek F-G).
Termin realizacji projektu: 15.06.2012 – 29.05.2015 roku.

Lublin - zabytkowy cmentarz prawosławny przy ul. Lipowej

Cmentarz prawosławny w Lublinie

Cmentarz prawosławny w Lublinie

Rewitalizacja zabytkowego cmentarza prawosławnego – prace remontowo-konserwatorskie zewnętrznej instalacji elektrycznej cmentarza:
 • linia kablowa NN i oświetlenie terenu
 • iluminacja świetlna
 • instalacja odgromowa.
Termin realizacji projektu: 15.06.2012 – 29.05.2015 roku.

Lublin - zabytkowy cmentarz prawosławny przy ul. Lipowej

Cmentarz prawosławny w Lublinie

Cmentarz prawosławny w Lublinie

Rewitalizacja zabytkowego cmentarza prawosławnego – prace remontowo-konserwatorskie instalacji wodociągowej oraz kanalizacji deszczowej cmentarza:
 • budowa sieci wodociągowej
 • budowa sieci kanalizacji deszczowej.
Termin realizacji projektu: 15.06.2012 – 30.09.2014 roku.

Lublin - zabytkowy cmentarz prawosławny przy ul. Lipowej

Cmentarz prawosławny w Lublinie

Cmentarz prawosławny w Lublinie

Rewitalizacja zabytkowego cmentarza prawosławnego – prace remontowo-konserwatorskie dróg i alejek cmentarnych:
 • rewitalizacja dróg i alejek – roboty przygotowawcze, roboty ziemne, podbudowa, nawierzchnie, elementy ulic.
Termin realizacji projektu: 15.06.2012 – 30.11.2014 roku.

Lublin - zabytkowy cmentarz prawosławny przy ul. Lipowej

Cmentarz prawosławny w Lublinie

Cmentarz prawosławny w Lublinie

Rewitalizacja zabytkowego cmentarza prawosławnego – prace konserwatorskie pielęgnacji cmentarnego drzewostanu:
 • usuwanie i pielęgnacja drzew
 • uzupełnienie drzewostanu.
Termin realizacji projektu: 15.06.2012 – 29.05.2015 roku.

Lublin - zabytkowy cmentarz prawosławny przy ul. Lipowej

Cmentarz prawosławny w Lublinie

Cmentarz prawosławny w Lublinie

Rewitalizacja zabytkowego cmentarza prawosławnego – prace konserwatorskie renowacji zespołu zabytkowych nagrobków.
Termin realizacji projektu: 15.06.2012 – 30.11.2014 roku.

Kobylany - otoczenie zabytkowej cerkwi Opieki Matki Bożej

Cerkiew prawosławna w Kobylanach

Cerkiew prawosławna w Kobylanach

Zagospodarowanie zabytkowego otoczenia cerkwi prawosławnej – ogrodzenie – I etap.
Termin realizacji projektu: 19.05.2015 – 31.12.2015 roku.

Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe

Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe – konserwacja, renowacja, digitalizacja zabytkowych cerkwi:
 • Białowieża – zabytkowa cerkiew św. Mikołaja wraz z otoczeniem: prace konserwatorskie unikatowego na skalę Europy zabytkowego ikonostasu z chińskiej porcelany; remont dachu; remont elewacji cerkwi wraz z renowacją i wymianą stolarki okiennej i drzwiowej – I etap; kontynuacja remontu ogrodzenia.
 • Grabarka – zabytkowa cerkiew Wszystkich Strapionych Radości wraz z otoczeniem: remont ścian wewnętrznych, sufitów i podłóg; wymiana stolarki okiennej i drzwiowej; remont schodów zewnętrznych wraz z przebudową przedsionka i dzwonnicy.
 • Kobylany – zabytkowa cerkiew Opieki Matki Bożej wraz z otoczeniem: remont dachu, elewacji i stolarki okiennej i drzwiowej.
 • Sławatycze – zabytkowa cerkiew Opieki Matki Bożej: remont dachu, elewacji i stolarki okiennej i drzwiowej; konserwacja polichromii zewnętrznej cerkwi; konserwacja polichromii wewnętrznej; remont instalacji elektrycznych; konserwacja ikonostasu.
 • Lublin – zabytkowa cerkiew Przemienienia Pańskiego: remont muru ogrodzeniowego.
 • Hrubieszów – zabytkowa cerkiew Zaśnięcia NMP: remont dzwonnicy; konserwacja polichromii zewnętrznej cerkwi; konserwacja polichromii wewnętrznej; remont instalacji elektrycznych i teletechnicznych; remont schodów, posadzek oraz stolarki okiennej i drzwiowej.
 • Tomaszów Lubelski – zabytkowa cerkiew św. Mikołaja: remont elewacji; wymiana stolarki okiennej i drzwiowej; remont tynków wewnętrznych i podłóg.
Termin realizacji projektu: 30.06.2014 – 30.04.2016 roku.

Kobylany - otoczenie zabytkowej cerkwi Opieki Matki Bożej

Cerkiew prawosławna w Kobylanach

Cerkiew prawosławna w Kobylanach

Zagospodarowanie zabytkowego otoczenia cerkwi prawosławnej – ogrodzenie – II etap:
 • wykonanie elementów metalowych
 • wykonanie nawierzchni utwardzonych
 • wykonanie opaski wokół cerkwi
 • pielęgnacja zieleni.
Termin realizacji projektu: 23.03.2016 – 31.12.2017 roku.

Hrubieszów - zabytkowa cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny

Cerkiew prawosławna w Hrubieszowie

Cerkiew prawosławna w Hrubieszowie

Zagospodarowanie zabytkowego otoczenia cerkwi:
 • roboty rozbiórkowe
 • wykonanie nawierzchni utwardzonych
 • pielęgnacja zieleni.
Termin realizacji projektu: 29.03.2016 – 31.12.2017 roku.

Sławatycze - zabytkowa cerkiew Opieki Matki Bożej

Cerkiew prawosławna w Sławatyczach

Cerkiew prawosławna w Sławatyczach

Zagospodarowanie zabytkowego otoczenia cerkwi:
 • remont ogrodzenia
 • remont schodów w części zachodniej ogrodzenia
 • prace porządkowe
 • pielęgnacja zieleni.
Termin realizacji projektu: 25.03.2016 – 20.07.2018 roku.

Sosnowica - zabytkowa cerkiew Świętych Apostołów Piotra i Pawła

Cerkiew prawosławna w Sosnowicy

Cerkiew prawosławna w Sosnowicy

Zagospodarowanie zabytkowego otoczenia cerkwi:
 • remont ogrodzenia
 • wykonanie nawierzchni utwardzonych
 • pielęgnacja zieleni.
Termin realizacji projektu: 28.03.2016 – 20.07.2018 roku.

Sosnowica - zabytkowa cerkiew Świętych Apostołów Piotra i Pawła

Cerkiew prawosławna w Sosnowicy

Cerkiew prawosławna w Sosnowicy

Prace remontowo-konserwatorskie przy zabytkowej cerkwi prawosławnej – dokończenie remontu budynku:
 • elewacja nawy bocznej północnej oraz prezbiterium wraz z obróbkami blacharskimi gzymsów i pasów elewacyjnych
 • ściany fundamentowe, podłogi wewnętrzne, tynki wewnętrzne wieży
 • stolarka okienna i drzwiowa oraz kraty okienne
 • schody wewnętrzne
 • chór
 • schody zewnętrzne
 • remont instalacji elektrycznej i teletechnicznej
 • prace remontowo-konserwatorskie wystroju malarskiego ścian wewnątrz cerkwi
 • prace remontowo-konserwatorskie elementów wyposażenia wnętrza cerkwi: rama ikonostasu wraz z rekonstrukcją 14 ikon i konserwacją 1 ikony
 • kioty boczne – 5 sztuk
 • ikona “Chrystus Pantokrator”
 • ikona “Ewangelista Łukasz”
 • kominek.
Termin realizacji projektu: 18.08.2016 – 20.07.2018 roku.

Włodawa - zabytkowa cerkiew Narodzenia Najświętszej Marii Panny

Cerkiew prawosławna we Włodawie

Cerkiew prawosławna we Włodawie

Remont budynku zabytkowej cerkwi prawosławnej:
 • roboty zewnętrzne – ściany fundamentowe
 • cokoły
 • elewacja
 • obróbki blacharskie
 • stolarka okienna oraz kraty
 • stolarka drzwiowa zewnętrzna
 • schody zewnętrzne
 • opaska wokół cerkwi
 • remont instalacji elektrycznej i teletechnicznej.
Termin realizacji projektu: 18.08.2016 – trwa (zakończenie do 31.07.2019 r.)