7.5

Ocena
projektu

Katedra prawosławna w Lublinie

XVII wieczna lubelska katedra jest jedną z najstarszych świątyń prawosławnych w Polsce

Katedra Przemienienia Pańskiego w Lublinie jest jedną z najstarszych świątyń prawosławnych w Polsce, natomiast jej ikonostas pochodzi z jeszcze wcześniejszego okresu. Najstarsze ikony są datowane na I połowę XVI wieku. Obecnie istniejąca cerkiew została wzniesiona z donacji księcia Konstantego Ostrogskiego w latach 1607–1633 na miejscu dwóch starszych świątyń. Jej wyświęcenia dokonał w 1633 metropolita kijowski Piotr Mohyła. Cerkiew reprezentuje styl późnorenesansowy, a raczej jego lokalną odmianę, czyli tzw. renesans lubelski. Jest to budowla trójnawowa, orientowana, wzniesiona na planie prostokąta. Świątynię wieńczy jedna kopuła z krzyżem prawosławnym, umiejscowiona na wieży.

Mur katedry prawosławnej Przemienienia Pańskiego w Lublinie przez remontemMur katedry prawosławnej Przemienienia Pańskiego w Lublinie po remoncie

Remont muru oporowego, okalającego Katedrę Prawosławną Przemienienia Pańskiego w Lublinie został zrealizowany w ramach projektu “Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe – konserwacja, renowacja, digitalizacja zabytkowych cerkwi”. Głównym wykonawcą prac remontowych była Vera Artis Sp. z o. o. Skalę i jakość zrealizowanych prac konserwatorskich najlepiej obrazują zdjęcia w poniższej galerii fotograficznej, na których pokazano stan przed, w trakcie i po zakończeniu robót. Mur po zakończeniu jego rekonstrukcji, wykonanej na najwyższym poziomie, znakomicie chroni cenny XVII-wieczny zabytek, o czym możemy się przekonać, oglądając poniższe zdjęcia.

7.5

Ocena
projektu

Metodologia oceny

Jest to nasza wewnętrzna ocena powykonawcza, którą cały zaangażowany w projekt zespół opracowuje po rozmowach z inwestorem oraz konserwatorem zabytków. Analizujemy również tzw. luki doskonalenia, czyli co możemy udoskonalić w naszej pracy przy realizacji kolejnych projektów.

 • Zakres projektu

  5.4
 • Czas trwania

  6.5
 • Stopień trudności

  8.5
 • Ocena inwestorska

  9.5