9.6

Ocena
projektu

Cerkiew w Sosnowicy

Dwa kioty do pięknej sosnowickiej cerkwi ufundował św. Jan z Kronsztadu, którego ikona znajduje się w jej wnętrzu

Cerkiew Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Sosnowicy zachowana do dzisiaj, została zbudowana w latach 1891-94, natomiast pierwszą świątynią prawosławną w tej miejscowości byłą cerkiew Opieki Matki Bożej, wzniesiona w latach 1522-1544. Poświęcenia obecnej świątyni dokonał biskup lubelski Gedeon 1 maja 1894 r. Dwa kioty do cerkwi w Sosnowicy ufundował św. Jan z Kronsztadu, którego ikona znajduje się w jej wnętrzu, a który to święty jest szczególnie czczony w Sosnowicy. Projekt świątyni opracował architekt Wiktor Syczugow, członek Cesarskiej Akademii Sztuk Pięknych. Jest to budowla jednonawowa, orientowana, wzniesiona na planie krzyża. Nawa ma kształt prostokąta i jest przykryta dachem czteropołaciowym, zwieńczonym cebulastą kopułą na ośmiobocznym bębnie. Spośród zabytkowych ikon w cerkwi w Sosnowicy zachowały się z wizerunki Jezusa Chrystusa oraz św. diakona Stefana z ikonostasu oraz spektakularna ikona Chrystusa Pantokratora (zaprestolna), znajdująca się w ołtarzu.

Cerkiew Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Sosnowicy przed remontemCerkiew Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Sosnowicy po restauracji

Restauracja zabytkowej cerkwi Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Sosnowicy to chyba najbardziej żmudny projekt realizowany przez Vera Artis Sp. z o. o. w roli głównego wykonawcy. Prace restauratorskie rozpoczęły się w 2010 roku, a zostały zakończone po ośmiu latach w roku 2018 roku. I tak na poszczególne etapy składały się następujące zakresy prac:

 • 2010: wymiana konstrukcji i pokrycia dachu łącznika, remont elewacji dzwonnicy: wymiana elementów konstrukcyjnych dachu wraz ze skorodowanym pokryciem – kopuła główna, łącznik, 4 kopuły boczne, wymiana instalacji odgromowej, renowacja krzyża, renowacja gzymsów i tynków zewnętrznych pięciu kopuł wraz z malowaniem.
 • 2012: wykonanie robót rozbiórkowych, wymiana konstrukcji dachu naw bocznych i prezbiterium, remont elewacji łącznika, remont konstrukcji schodów zewnętrznych łącznika, remont sygnaturki prezbiterium.
 • 2013: pokrycie dachu, elewacja nawy bocznej południowej, elewacja południowa nawy głównej.
 • 2014: pokrycie dachu nawy bocznej północnej, krycie dachu prezbiterium, elewacja nawy bocznej południowej oraz ściany południowej nawy głównej, elewacja nawy bocznej północnej, ściany północnej nawy głównej oraz prezbiterium, stolarka okienna nawy bocznej północnej i prezbiterium.
 • 2015: renowacja tynków wewnętrznych.
 • 2017: zagospodarowanie zabytkowego otoczenia cerkwi: remont ogrodzenia, wykonanie nawierzchni utwardzonych, pielęgnacja zieleni.
 • 2018: Prace remontowo-konserwatorskie – dokończenie remontu budynku: elewacja nawy bocznej północnej oraz prezbiterium wraz z obróbkami blacharskimi gzymsów i pasów elewacyjnych, ściany fundamentowe, podłogi wewnętrzne, tynki wewnętrzne wieży, stolarka okienna i drzwiowa oraz kraty okienne, schody wewnętrzne, chór, schody zewnętrzne, remont instalacji elektrycznej i teletechnicznej, prace remontowo-konserwatorskie wystroju malarskiego ścian wewnątrz cerkwi, prace remontowo-konserwatorskie elementów wyposażenia wnętrza cerkwi: rama ikonostasu wraz z rekonstrukcją czternaście ikon i konserwacją jednej ikony, kioty boczne – pięć sztuk, ikona „Chrystus Pantokrator”, ikona „Ewangelista Łukasz”, kominek.

Przebieg i zakres prac konserwatorskich, a także efekt końcowy możemy prześledzić na poniższych fotografiach.

Zabytkowa XIX-wieczna cerkiew Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Sosnowicy po zakończeniu wieloetapowych prac remontowych i konserwatorskich, wykonanych na najwyższym poziomie, prezentuje się znakomicie, o czym możemy się przekonać, oglądając krótki film dokumentalny poniżej.

9.6

Ocena
projektu

Metodologia oceny

Jest to nasza wewnętrzna ocena powykonawcza, którą cały zaangażowany w projekt zespół opracowuje po rozmowach z inwestorem oraz konserwatorem zabytków. Analizujemy również tzw. luki doskonalenia, czyli co możemy udoskonalić w naszej pracy przy realizacji kolejnych projektów.

 • Zakres projektu

  9.1
 • Czas trwania

  9.8
 • Stopień trudności

  9.6
 • Ocena inwestorska

  9.8