8.3

Ocena
projektu

Cerkiew w Sławatyczach

Świątynie wyróżniają pisane na blasze złocone ikony, przedstawiające sceny z życia Chrystusa, umieszczone w rzędzie wnęk na zewnętrznej elewacji

Cerkiew Opieki Matki Bożej w Sławatyczach została wzniesiona na tzw. Górze Głodowej w latach 1910-1912, w miejscu starszej XVIII-wiecznej budowli. Świątynię wyświęcono 12 listopada 1912 r. i od tej pory posiada ona status parafialnej. Sławatycka cerkiew została wzniesiona w stylu bizantyńsko-rosyjskim, według projektu Aleksandra Puringa. Jest to budowla trójdzielna z prostokątnym przedsionkiem, pojedynczą kwadratową nawą, krytą namiotowym dachem, oraz poligonalną absydą. Świątynie wyróżniają pisane na blasze złocone ikony, przedstawiające sceny z życia Chrystusa, umieszczone w rzędzie wnęk na zewnętrznej elewacji, a także zastosowanie jako budulca czerwonej cegły, połączonej z białym kamieniem. Wnętrze cerkwi zdobi wyjątkowy, jednorzędowy ikonostas, a jej chlubą są dwie ikony z przełomu XVIII i XIX w.: Chrystusa Pantokratora oraz św. Mikołaja Cudotwórcy.

Cerkiew Opieki Matki Bożej w Sławatyczach przed remontemCerkiew Opieki Matki Bożej w Sławatyczach po restauracji

Prace restauratorskie cerkwi w Sławatyczach, których głównym wykonawcą była Vera Artis Sp. z o. o., były realizowane w kilku etapach. I tak w 2016 roku objęły one remont zabytkowej cerkiew Opieki Matki Bożej: remont dachu, elewacji i stolarki okiennej i drzwiowej; konserwacja polichromii zewnętrznej cerkwi; konserwacja polichromii wewnętrznej; remont instalacji elektrycznych; konserwacja ikonostasu. W 2017 roku zagospodarowano zabytkowe otoczenie cerkwi: wyremontowano ogrodzenie, schody w części zachodniej ogrodzenia, wykonano prace porządkowe i pielęgnację zieleni.

Skalę i jakość zrealizowanych prac konserwatorskich przez Vera Artis Sp. z o o. najlepiej obrazują zdjęcia w poniższej galerii, na których pokazano stan przed, w trakcie i po zakończeniu robót. Zabytkowa cerkiew Opieki Matki Bożej w Sławatyczach po zakończeniu prac remontowych i konserwatorskich, wykonanych na najwyższym poziomie, prezentuje się znakomicie, o czym możemy się przekonać, oglądając zdjęcia w galerii poniżej.

8.3

Ocena
projektu

Metodologia oceny

Jest to nasza wewnętrzna ocena powykonawcza, którą cały zaangażowany w projekt zespół opracowuje po rozmowach z inwestorem oraz konserwatorem zabytków. Analizujemy również tzw. luki doskonalenia, czyli co możemy udoskonalić w naszej pracy przy realizacji kolejnych projektów.

 • Zakres projektu

  7.5
 • Czas trwania

  7.2
 • Stopień trudności

  8.5
 • Ocena inwestorska

  9.8