8.1

Ocena
projektu

Cerkiew w Kobylanach

Cerkiew i jej wyposażenie wraz z dwurzędowym ikonostasem w większości pochodzi z XIX w.

Cerkiew Opieki Matki Bożej w Kobylanach powstała w II połowie XIX wieku. Pierwsza świątynia prawosławna w Kobylanach istniała jeszcze przed 1519 rokiem, zaś najpóźniej w 1539 r. stała się siedzibą parafii wchodzącej w skład eparchii chełmskiej. W 1890 r. na potrzeby kobylańskiej parafii wzniesiono nową murowaną cerkiew, która zachowała się do dziś. Projekt budowli opracował architekt Wiktor Syczugow, członek Cesarskiej Akademii Sztuk Pięknych. W celu zwiększenia wrażenia monumentalizmu budowli architekt wprowadził plastyczne boniowanie strefy cokołowej oraz ozdobne gzymsy. Świątynię wyświęcił 25 września 1890 roku biskup lubelski Flawian. Kobylańska cerkiew reprezentuje styl neoruski. Jest to budowla trójdzielna, orientowana, wzniesiona na planie kwadratu, nakryta czteropołaciowym dachem , który wieńczy pojedyncza cebulasta kopuła. Wyposażenie cerkwi wraz z dwurzędowym ikonostasem w większości pochodzi z XIX w.

Cerkiew Opieki Matki Bożej w Kobylanach po restauracji

Prace restauratorskie cerkwi w Kobylanach, których głównym wykonawcą była Vera Artis, zostały realizowane w kilku etapach. I tak w 2015 roku objęły one zagospodarowanie zabytkowego otoczenia cerkwi prawosławnej (I etap). W 2016 roku wykonano renowację otoczenia i remont samej cerkwi, na który złożyły się następujące prace: remont dachu, elewacji i stolarki okiennej i drzwiowej. W 2017 roku zrealizowano II etap zagospodarowanie zabytkowego otoczenia cerkwi, na które złożyły się: wykonanie elementów metalowych, nawierzchni utwardzonych, opaski wokół cerkwi oraz pielęgnacja zieleni.

Skalę i jakość zrealizowanych prac konserwatorskich przez Vera Artis Sp. z o o. najlepiej obrazują zdjęcia w poniższej galerii, na których pokazano stan przed, w trakcie i po zakończeniu robót. Zabytkowa cerkiew Opieki Matki Bożej w Kobylanach po zakończeniu prac remontowych i konserwatorskich, wykonanych na najwyższym poziomie, prezentuje się znakomicie, o czym możemy się przekonać, oglądając zdjęcia w galerii poniżej.

8.1

Ocena
projektu

Metodologia oceny

Jest to nasza wewnętrzna ocena powykonawcza, którą cały zaangażowany w projekt zespół opracowuje po rozmowach z inwestorem oraz konserwatorem zabytków. Analizujemy również tzw. luki doskonalenia, czyli co możemy udoskonalić w naszej pracy przy realizacji kolejnych projektów.

 • Zakres projektu

  7.7
 • Czas trwania

  6.5
 • Stopień trudności

  8.8
 • Ocena inwestorska

  9.4