9.1

Ocena
projektu

Cerkiew w Hrubieszowie

Ten unikany zabytek o monumentalnej architekturze ma 13 kopuł - to jedyna taka cerkiew w Polsce

Cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Hrubieszowie powstała w latach 1868-1875. Jest to dziewiątą świątynią prawosławna w ponad 600-letniej historii miasta. Hrubieszowska cerkiew reprezentuje styl bizantyńsko-rosyjski. Jest to budowla trójdzielna, orientowana, zbudowana na planie krzyża. Na tle innych cerkwi ziemi chełmskiej z II poł. XIX w. wyróżnia się swoim monumentalizmem oraz liczbą kopuł – jako jedyna ma ich trzynaście. Jest to jedyna taka cerkiew w Polsce. W jej wnętrzu na uwagę zasługuje dwurzędowy ikonostas wykonany z drewna dębowego, z pozłoceniami.

Cerkiew Zaśnięcia NMP w Hrubieszowie w trakcie remontuCerkiew Zaśnięcia NMP w Hrubieszowie po restauracji

Prace restauratorskie cerkwi w Hrubieszowie, których głównym wykonawcą była Vera Artis były realizowane w kilku etapach. I tak w 2014 roku w ramach projektu “Rewitalizacja centrum Hrubieszowa poprzez podporządkowanie przestrzeni publicznej Środmieścia oraz renowacja zdegradowanej substancji mieszkaniowej z otoczeniem” wykonano: remont dachu nad nawą lewą i prawą zabytkowej cerkwi, remont elewacji cerkwi (bez dzwonnicy), remont zabytkowego ogrodzenia. W roku 2016 zrealizowano zaś remont dzwonnicy; konserwację polichromii zewnętrznej, konserwację polichromii wewnętrznej, remont instalacji elektrycznych i teletechnicznych, remont schodów, posadzek oraz stolarki okiennej i drzwiowej. W 2017 roku w ramach zagospodarowania zabytkowego otoczenia cerkwi wykonano: roboty rozbiórkowe, nawierzchnie utwardzone i pielęgnację zieleni.

Skalę i jakość zrealizowanych prac konserwatorskich przez Vera Artis Sp. z o o. najlepiej obrazują zdjęcia w poniższej galerii, na których pokazano stan przed, w trakcie i po zakończeniu robót. Zabytkowa cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Hrubieszowie po zakończeniu prac remontowych i konserwatorskich, wykonanych na najwyższym poziomie, prezentuje się znakomicie, o czym możemy się przekonać, oglądając zdjęcia w galerii poniżej.

9.1

Ocena
projektu

Metodologia oceny

Jest to nasza wewnętrzna ocena powykonawcza, którą cały zaangażowany w projekt zespół opracowuje po rozmowach z inwestorem oraz konserwatorem zabytków. Analizujemy również tzw. luki doskonalenia, czyli co możemy udoskonalić w naszej pracy przy realizacji kolejnych projektów.

 • Zakres projektu

  8.2
 • Czas trwania

  9.2
 • Stopień trudności

  9.5
 • Ocena inwestorska

  9.5