8.5

Ocena
projektu

Cerkiew w Białowieży

To zabytek klasy światowej, którego wnętrze kryje unikalny ikonostas, wykonany z chińskiej porcelany - są tylko dwie takie cerkwie na świecie

Cerkiew św. Mikołaja w Białowieży wzniesiono w latach 1894–1897. Fundatorem świątyni był car Aleksander III, który osobiście wizytował jej budowę w sierpniu 1894 r. Konsekracji nowo wzniesionej cerkwi dokonano w styczniu 1895 r., która uchodziła za najpiękniejszą w całej guberni grodzieńskiej. Świątynię zbudowano z czerwonej cegły na planie krzyża greckiego z dwiema wieżami. Najcenniejszymi elementami jej wyposażenia jest unikatowy ikonostas, wykonany z chińskiej porcelany, zdobiony japońską majoliką oraz przepiękne polichromie stanowiące ilustrację Nowego Testamentu. Porcelanowy ikonostas jest jedynym tego typu zabytkiem w Polsce i jednym z dwóch na świecie.

Cerkiew św. Mikołaja w Białowieży przed remontemCerkiew św. Mikołaja w Białowieży po restauracji

Prace restauracyjno-remontowe w białowieżańskiej cerkwi, których głównym wykonawcą była firma Vera Artis, obejmowały: prace konserwatorskie unikatowego na skalę Europy zabytkowego ikonostasu z chińskiej porcelany, remont dachu, remont elewacji cerkwi, renowację i wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont ogrodzenia oraz renowację otoczenia. Stan świątyni przed remontem oraz przebieg prac konserwatorskich znakomicie ilustruje poniższy film dokumentalny.

Skalę i jakość zrealizowanych prac konserwatorskich przez Vera Artis Sp. z o o. najlepiej obrazują zdjęcia w poniższej galerii, na których pokazano stan przed, w trakcie i po zakończeniu robót. Zabytkowa cerkiew św. Mikołaja w Białowieży po zakończeniu prac remontowych i konserwatorskich, wykonanych na najwyższym poziomie, prezentuje się znakomicie, o czym możemy się przekonać, oglądając zdjęcia w galerii poniżej.

8.5

Ocena
projektu

Metodologia oceny

Jest to nasza wewnętrzna ocena powykonawcza, którą cały zaangażowany w projekt zespół opracowuje po rozmowach z inwestorem oraz konserwatorem zabytków. Analizujemy również tzw. luki doskonalenia, czyli co możemy udoskonalić w naszej pracy przy realizacji kolejnych projektów.

 • Zakres projektu

  8.8
 • Czas trwania

  7.1
 • Stopień trudności

  8.6
 • Ocena inwestorska

  9.6