7.7

Ocena
projektu

Cerkiew na Grabarce

Święta Góra Grabarka to miejsce wyjątkowe, gdzie od stu­leci podążają prawosławni pielgrzymi

Cerkiew Ikony Matki Bożej Wszystkich Strapionych Radość na Świętej Górze Grabarce jest zlokalizowana w miejscu wyjątkowym, gdzie od stu­leci podążają prawosławni pielgrzymi. Świątynie została zbudowana w latach 50-tych XX wieku. Jej poświęcenia dokonano 6 listopada 1956 roku. Pierwotnie budynek o kształcie wydłużonego prostokąta z dwuspadowym dachem mieścił od wschodu świątynię, do której od zachodu przylegał dwukondygnacyjny budynek mieszkalny. Od strony północnej przedsionek prowadził do świątyni, a od zachodniej – do części mieszkalnej dla sióstr monasteru św. św. Marty i Marii.

Jest to budowla drewniana (obecnie z elementami murowanymi) wzniesiona na planie krzyża. Po restauracji cerkiew stała się szczególnie piękna. Polichromie zarówno wewnątrz jak na ścianach zewnętrznych świątyni osobiście wykonały siostry z monasteru na Grabarce. Zakres prac restauratorskich jak również niezwykłą urodę samej cerkwi, jak również polichromii ilustrują poniższe fotografie.

Wnętrze cerkwi Wszystkich Strapionych Radości na Grabarce w trakcie remontuWnętrze cerkwi Wszystkich Strapionych Radości na Grabarce po renowacji

Zakres prac restauratorskich Vera Artis przy cerkwi był bardzo szeroki i objął zarówno samą świątynię jak i jej otoczenie. Złożyły się na nie następujące prace: remont ścian wewnętrznych, sufitów i podłóg; wymiana stolarki okiennej i drzwiowej; remont schodów zewnętrznych wraz z przebudową przedsionka i dzwonnicy. Stan świątyni przed remontem oraz przebieg prac konserwatorskich znakomicie ilustruje film dokumentalny oraz galeria fotograficzna poniżej.

Skalę i jakość zrealizowanych prac konserwatorskich przez Vera Artis Sp. z o o. najlepiej obrazują zdjęcia w poniższej galerii, na których pokazano stan przed, w trakcie i po zakończeniu robót. Cerkiew Ikony Matki Bożej Wszystkich Strapionych Radości na Świętej Górze Grabarce po zakończeniu prac remontowych i konserwatorskich, wykonanych na najwyższym poziomie, prezentuje się znakomicie, o czym możemy się przekonać, oglądając zdjęcia w poniższej galerii.

7.7

Ocena
projektu

Metodologia oceny

Jest to nasza wewnętrzna ocena powykonawcza, którą cały zaangażowany w projekt zespół opracowuje po rozmowach z inwestorem oraz konserwatorem zabytków. Analizujemy również tzw. luki doskonalenia, czyli co możemy udoskonalić w naszej pracy przy realizacji kolejnych projektów.

 • Zakres projektu

  7.4
 • Czas trwania

  6.8
 • Stopień trudności

  7.5
 • Ocena inwestorska

  9.2